Home          introduce                  work                     news                  Public welfare           article               contact            thinkers capital

總統設計國際精英邀請晚宴,完美落幕

由云搭搭國際軟裝主辦的軟裝交流晚宴取得圓滿成功。 本次晚宴邀請了各大企業的精英設計師,以及擁有10餘年空間設計及軟裝藝術實踐歷程的於洪海和總統級設計師西德尼·哈珀參加。

西德尼·哈珀老師給我們講到:不要跟別人做比較,不要隨意的追隨別人;不要在別人身上找參照物,不要從別人的讚美或者批評中,去害怕不自信。 不要按照別人的標準,每壹個人對優秀的定義都不壹樣,只要妳自己做到問心無愧就可以了。 找到自己擅長的,挖掘自己的閃光點,不要做壹個追隨者。